Arbejdsmiljø er vigtigt. Byt benzin.

For dig, som arbejder dagligt inden for bygge- og anlægsbranchen, er det især vigtigt med et sikkert og trygt arbejdsmiljø. En måde er, at bruge alkylatbenzin.

I Aspen alkylatbenzin er indholdet af skadelige kulbrinter reduceret med op til 99% sammenlignet med almindelig handelsbenzin. Aspen alkylatbenzin er stort set fri for skadelige stoffer som svovl, benzen og aromater. Bedre, ikke kun mod dig og dine omgivelser men også mod dine maskiner. Det holder motorerne renere og gør dem lettere at starte.

Perfekt ydeevne til alle benzindrevne maskiner. Alt fra kapsave, tromler lifte og borehamrer til minilæssere og minigravere.

Ekstraomkostningerne til et fornuftigt brændstof er ubetydelige – i forhold til fordelene ved personale og maskiner som har det bedre og går bedre.

Byt benzin – for menneske, maskine og miljø.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik og anvendelse af cookies