Aspens politik om bæredygtighed

En vigtig del af Lantmännen Aspen AB's forretningsidé er at tilbyde og udvikle specialtilpassede brændstoffer med omtanke for mennesker, maskiner og miljø.

Dette indebærer følgende:

  • Vi arbejder systematisk og struktureret med konstant at forbedre vores produkter og processer med henblik på at energieffektivisere, opnå en bæredygtig udvikling og udvikle produkter med bedre miljømæssige egenskaber.

  • Vi vurderer miljøindsatsen samt de sociale og etiske aspekter (adfærdskodeks), når vi vælger leverandører, entreprenører og samarbejdspartnere.

  • Vi tager på en struktureret og systematisk måde miljømæssige aspekter og andre væsentlige bæredygtighedsaspekter med i vores processer, hvilket også betyder, at vi stiller krav, sætter mål og foretager opfølgning.

  • Miljø-, energi- og bæredygtighedsaspekter er en integreret del af vores erhvervsaktiviteter og indgår i det langsigtede strategiske arbejde.

  • Vi gør vores yderste for at vælge moderne, effektive og miljøtilpassede teknikker til vores investeringer, når det er muligt.

  • Vi tilskynder vores medarbejdere til at interessere sig for miljøet og giver dem alle en grundlæggende viden om miljø og bæredygtighed.

  • Vi baserer vores strategiske beslutninger på velbegrundede vurderinger, som balancerer miljømæssige og økonomiske forhold.

Resultatet af vores bæredygtighedsarbejde skaber gode forudsætninger for at opnå en bæredygtig forretningsudvikling og øge vores konkurrenceevne. Vi overholder gældende love, bestemmelser og tilladelser.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik og anvendelse af cookies