Miljøansvar

Aspen skal stræbe efter at minimere miljøpåvirkningen i samtlige trin af produktionsprocessen.

Ved indkøb af varer og tjenester skal Aspen aktivt tilstræbe at købe produkter og tjenester, der giver mindre miljøpåvirkning ved fremstilling, transport, anvendelse og destruktion eller genvinding.

Aspen beskæftiger sig med udvikling, fremstilling, markedsføring og anvendelse af produkter, der falder inden for rammerne af denne forretningsidé, så miljøbelastningen hele tiden reduceres.

Alle medarbejdere skal have viden om miljøspørgsmål, og vi skal tilskynde til et aktivt miljøengagement.

Love og andre myndighedskrav er absolutte minimumskrav. Aspen tilstræber hele tiden en højere miljøstandard.

Kan en plastikdunk være miljøvenlig? Læs her , hvordan det forholder sig!

Her kan du læse om al den miljøtilpassede emballage, vi benytter os af.

.

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik og anvendelse af cookies