The Good Guys – historien om Aspen

Historien om Aspen begynder i de svenske skove i første halvdel af 80’erne.

Denne vigtige svenske basisindustri er stadig stærkt afhængig af hårdtarbejdende skovhuggere, der med motorsaven i hånden fælder træer for at mætte den uendelige efterspørgsel i den blomstrende fremstillingsindustri, som består af papirmøller, savværker, husfabrikanter og møbelfabrikker i og uden for Sverige. På overfladen ser alting godt ud. Men der er noget, der ikke er, som det skal være. Skovhuggerne har det ikke godt. De lider af hovedpine og træthed. Og det, der er langt værre: blodkræft, eller leukæmi, som det også kaldes, rammer en uforholdsmæssig høj andel* af skovarbejderne.

Her træder Roland Elmäng ind på scenen. Han har netop den erfaring, der skal til for at løse problemet, både fra olieindustrien og som brændstofekspert hos Volvo. Roland mindes, hvordan man under anden verdenskrig, fremstillede flybrændstof ved alkylering – en særlig proces, hvor man udnyttede dampe, der opstod ved raffinering af råolie. Brændstoffet blev meget renere end andre brændstoffer og fri for mange af de skadelige kulbrinter, der findes i almindelig benzin.

Forskningen* pegede på, at kulbrinterne kunne være årsag til skovarbejdernes problemer.

Kunne alkyleringsprocessen være en løsning?

STRUKTURÆNDRING

I dag, lidt over 30 år senere, ved vi, at Roland havde ret. Den virksomhed, han startede, er blomstret og er blevet verdensførende inden for sin egen lille niche, og i dag er Aspens alkylatbrændstof det foretrukne brændstof blandt de fleste skovarbejdere i Sverige og andre lande.

Samtidig har skovbrugsindustrien ændret sig fuldstændigt. Aspens nye brændstof blev modtaget med åbne arme af både skovarbejdere, sikkerhedsrepræsentanter og folk i skovselskaberne. Men på nogenlunde samme tidspunkt begyndte en enorm strukturændring at feje gennem de svenske skove. Skovbruget blev mekaniseret, og i løbet af få år blev skovhuggerne erstattet af maskiner og skovningsmaskiner.

“Det var en uhyre hurtig forandring, og vi blev tvunget til hurtigt at begynde at kigge på andre kundegrupper, der kunne have samme behov. Vores målgruppe blev udvidede til alle, der arbejdede professionelt med små maskiner,” fortæller Claes Alin. Han er i dag administrerende direktør for Aspen og en af dem, der i princippet har været med, lige siden virksomheden startede.

Det var en uhyre hurtig forandring, og vi blev tvunget til hurtigt at begynde at kigge på andre kundegrupper, der kunne have samme behov. Vores målgruppe blev udvidede til alle, der arbejdede professionelt med små maskiner”

DE PROFESSIONELLE HAR VÆRET NØGLEN

Omstruktureringen af skovindustrien tvang Aspen til at udvide kundekredsen. Men strategien var stadig den samme: Først at opbygge et marked for professionelle brugere. Faghandlen var en vigtig partner og blev på sigt også en god kanal til privatmarkedet. Det var ikke kun de professionelle brugere, der handlede her, og forhandlerne indså, at Aspens produkter også var interessante for privatkunder. De lokale specialbutikker, som traditionelt mest har været mekanikerværksteder, udviklede deres forretning ved at sælge både brændstof og tilbehør ud over at tilbyde service og reparationer.

“For forhandlerne blev det vigtigt at have den trafik, de fik i butikken på grund af vores produkter. Efterhånden som man blev dygtigere til at sælge til erhvervskunder, begyndte man også at sælge til private forbrugere,” siger Claes Alin.

Der kom gang i butikkerne, og forretningen voksede både i og uden for Sverige – hele tiden med samme filosofi. I 2006 gik Aspen ind i en ny fase, da virksomheden blev solgt til Lantmännen-koncernen. Lantmännen er i dag et landbrugskooperativ, som ejes af 25.000 svenske landmænd, og som har aktiviteter i hele værdikæden fra jord til bord. Læs mere på Lantmannen.com

For forhandlerne blev det vigtigt at have den trafik, de fik i butikken på grund af vores produkter. Efterhånden som man blev dygtigere til at sælge til erhvervskunder, begyndte man også at sælge til private forbrugere”

FREMTIDEN

Samtidig øges konkurrencen. Aspen er langt fra alene og kæmper i dag med en lang række konkurrenter på forskellige markeder.

Så hvordan ser fremtiden ud? Claes Alin er ret sikker på, at den er lys.

“Vi fortsætter med at vokse internationalt og ser også på, hvordan vi kan udvide vores produktportefølje med andre alternativer, der kan leve op til vores brandløfte. Vi vil fortsat være ’the good guys’, som fokuserer på, at folk har det godt.”

“Vi fortsætter med at vokse internationalt og ser også på, hvordan vi kan udvide vores produktportefølje med andre alternativer, der kan leve op til vores brandløfte. Vi vil fortsat være ’the good guys’, som fokuserer på, at folk har det godt”

* Der er mange videnskabelige undersøgelser, som har klarlagt sammenhængen mellem blandt andet benzen og leukæmi. I en undersøgelse gennemgik man eksempelvis 15 andre undersøgelser, som tilsammen viser en klar sammenhæng mellem eksponering for benzen og øget risiko for at få leukæmi.