Et bæredygtigt arbejdsmiljø er der, hvor vi startede – og hvor vi er på vej hen.

 

Brændstof uden ethanol og med lang holdbarhed.
Mindsket slid og forbedret performance er nøglen til problemfri motordrift. Aspen har kontrol med samtlige trin i produktionskæden, hvilket giver os indsigt i hele rejsen – fra raffinaderi til benzindunke - for at sikre høj kvalitet på alle leverancer.

Når du fylder små motorer med benzin fra Aspen, starter de hver gang – selv når de ikke har kørt i flere måneder.  Motorer, der kører på Aspen alkylatbenzin, betyder også en renere motor uden aflejringer og en problemfri drift.

Faktisk er en af de største fordele ved at skifte til Aspen alkylatbenzin den langt mindre slitage og skadelige påvirkning – både for mennesker, for maskiner og for miljøet. Ved brug af et renere brændstof udsættes motoren for langt mindre sod og aflejringer, og risikoen for motorstop reduceres. Med færre servicebesøg får virksomheden mere omkostningseffektive og bæredygtige maskiner, der holder længere.

Aspen alkylatbenzin er også bedre for mennesker. Først og fremmest får du det bedre. Og når du trives, performer du også bedre. Tilfredse medarbejdere og et sundt arbejdsmiljø er den vigtigste faktor for en succesfuld virksomhed. Det første skridt til et sundere arbejdsmiljø er at skifte til Aspen alkylatbenzin.

Miljø og mennesker er en integreret del af vores DNA

At værne om mennesket bag maskinerne er kernen i vores virksomhed. Lige siden 1988 har vi arbejdet for en mere bæredygtig og sikker fremtid – og det vil vi fortsætte med. Vi har været i branchen længe nok til at vide, hvad der gør en forskel for virksomhederne – og vi er stolte over at kunne tilbyde vores erfaring og viden, der følger med at være originalen.

Roland Elmäng grundlagde virksomheden for at  gøre noget godt for skovarbejderne. Da han erfarede, at skovarbejderne fik hovedpine og blev dårlige af dampene fra deres motorsave, udviklede han Aspen alkylatbenzin. Blandingen blev meget renere end andre brændstoffer og fri for mange af de skadelige kulbrinter, der findes i almindelig benzin. Resultatet – en sundere og sikrere arbejdsplads for både mennesker, maskiner og miljøet.

Motorfordelene ved brug af alkylatbenzin er lige så vigtige som et bæredygtigt og sundt arbejdsmiljø. Brug af alkylatbenzin mindsker også udslip af nitrogenoxid, hvilket igen medfører at der dannes mindre ozon i jordhøjde. Ozon i jordhøjde gør det sværere for planter at optage CO2 og omdanne den til ilt gennem fotosyntese. Hvis du ønsker at forbedre arbejdsmiljøet for dine medarbejderes og virksomheds skyld – så er en opgradering til Aspen et oplagt valg.

Alkylatbenzin af høj kvalitet, som du kan stole på

Vi tester vores benzin flere gange, inden den hældes på dunke. Vi tester løbende vores brændstof for at sikre en høj performance. At tanke med Aspen alkylatbenzin er ikke kun en fordel, når det kommer til at mindske giftige dampe og hovedpine. Din motors levetid forlænges også. Og det er takket være vores grundige og regelmæssige test.

Hos Aspen tror vi på løbende forbedringer

Som billederne illustrerer har Aspen alkylatbenzin en positiv effekt på dine maskindele og giver langt mindre slitage på motoren. På billederne kan man tydeligt se forskellen, Aspen har på motoren. I vores laboratorier har vi set den slitage og de skader, som standardbenzin har på din motor.

Vores undersøgelser viser, at der en klar forskel mellem Aspen alkylatbenzin og standardbenzin, når det kommer til BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen og (o,m,p-)xylen). Vi kan se en tydelig forskel i disse grafer, når der er tale om langvarig eksponering for standardbenzin. Resultaterne viser, at niveauet af skadelige og giftige bestanddele er op til 15 gange lavere med Aspen alkylatbenzin.

Den langsigtede eksponering gælder særligt fagfolk, som dagligt arbejder med små håndholdte maskiner og konstant er omgivet af dampe. Det vil vi gøre noget ved, men løsninger er ikke blot at skifte fra standardbenzin til alkylatbenzin. Det er at skifte til Aspen – originalen siden 1988.