Oplysninger om kameraovervågning

Oplysninger om kameraovervågning på Aspens kontorer i Hindås, Sverige.

Formålet med kameraovervågning

På vores områder, kontorer og produktionsmaskiner i Hindås foretager vi kameraovervågning. Der er opsat skilte om overvågning på alle de overvågede steder. Formålet med dette dokument er at give dig yderligere oplysninger om vores kameraovervågning.

Lantmännen Aspen AB ("Aspen") virksomhedsnr. 556329-9519, Iberovägen 2, 438 54 Hindås, Sverige, er ansvarlig for overvågningen. Hvis du har spørgsmål til kameraovervågningen, er du velkommen til at kontakte os på: dataskyddsombud@lantmännen.com.

Detaljeret beskrivelse af kameraovervågningen

Via faste kameraer indsamler og behandler vi persondata i form af videooptagelser, der kan henføres til Aspens personale, konsulenter, leverandører (medarbejdere) og øvrige besøgende på vores områder. For at minimere risikoen for at krænke en persons privatliv er adgang til optagelserne begrænset til nogle få autoriserede og uddannede medarbejdere.

Det overordnede formål med kameraovervågningen er at:

  • Skabe sikkerhed og øge trygheden for personale, konsulenter, leverandører (medarbejdere) og besøgende på vores områder,
  • Forebygge og mindske risikoen for kriminalitet, afbrydelser, forstyrrelser og uautoriseret adgang til vores områder og lokaler,
  • Lette en hurtig vurdering af en passende handling i tilfælde af en nødsituation.
  • Overvåge produktionsmiljøet for at sikre driftssikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Kunne reagere hurtigt i tilfælde af nødsituationer eller ulykker, samt alarmere vagt- eller redningsberedskab.
  • Aktivere fjernstyring ved varemodtagelse.

Retsgrundlag og videregivelse af videomateriale

Aspen har en legitim interesse i at beskytte vores områder og ejendomme, hvilket primært består i at skabe øget tryghed, forebygge kriminalitet og normbrydende adfærd samt vurdere passende handling, når alarmer aktiveres. Vi har også en legitim interesse i at overvåge visse produktionsmaskiner for at garantere driftssikkerheden og muliggøre fjernstyring af visse varemodtagelser ved brug af kameraer. Vi har vurderet, at Aspens interesser ikke kan opnås på en mindre privatlivsfølsom måde, og at det vejer tungere end den enkeltes interesse i ikke at blive filmet.

For at minimere risikoen for indskrænkning i privatlivets fred har vi implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kameraerne mod uautoriseret adgang. Kameraerne er også rettet på en måde, så ingen medarbejderes faste arbejdsplads overvåges.

Personer med adgang til materialet, er, udover få betroede medarbejdere hos Aspen, medarbejdere, der hjælper os med overvågningen (fx vagtfirmaer).

Dine rettigheder

Da kameraovervågning indebærer behandling af personoplysninger, har du visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til under visse forudsætninger at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses eller at gøre indsigelse mod vores behandling. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du gerne vil udøve eller vide mere om dine rettigheder, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.